Nota Bene

Holistische therapie en Reiki kunnen een waardevolle aanvulling vormen op (noodzakelijke) behandelingen in de reguliere gezondheidszorg. Ik ben ervan overtuigd dat elke lichamelijke klacht een emotionele of mentale, bepalende of versterkende factor heeft. Vaak speelt onverwerkt trauma een rol bij (het verloop van) klachten of ziekte, maar er zijn uiteraard meer mogelijke oorzaken.

Ik wil benadrukken dat het zelfherstellende vermogen van het lichaam door Reiki veelal positief beïnvloed wordt, maar "genezing" geen vooropgesteld doel noch gegarandeerd is. Bij ziekte of levensbedreigende symptomen is passende (specialistische) zorg of -behandeling gewenst of vereist.

Een suggestie of goede raad tijdens een (mini-)consult kan medische zorg dus niet altijd of niet volledig vervangen. Luister goed naar je lichaam en je intuïtie, raadpleeg bij hardnekkige of sterk beperkende klachten ook altijd een arts.

 

Reiki kan een gunstige invloed hebben op de werking van medicatie.  Je blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van voorgeschreven medicijnen. Neem bij twijfel over dosering en bijwerkingen te allen tijde contact op met je behandelend arts, huisarts of reguliere therapeutVermeld voor aanvang van een behandeling of coachingstraject ook of ik rekening moet houden met een bepaalde ziekte, recente operaties of implantaten. Dan wordt de behandeling daar zonodig op aangepast of vermeden. 

 

Wanneer er sprake is van complex trauma of ernstige problematiek zal ik je doorverwijzen naar een passende deskundige op dat gebied.

 

Zie ook de Algemene Voorwaarden.