nota bene

Holistische therapie en Reiki kunnen een waardevolle aanvulling vormen op behandelingen in de reguliere gezondheidszorg.

Ik wil benadrukken dat het zelfherstellende vermogen van het lichaam veelal positief beïnvloed wordt, maar genezing geen doel noch gegarandeerd is.

Bij ziekte of levensbedreigende symptomen staan passende, specialistische zorg en -behandeling voorop.

Een suggestie of goede raad tijdens een (mini-)consult kan medische zorg niet of niet volledig vervangen, raadpleeg bij hardnekkige of sterk beperkende klachten ook een arts!

 

Reiki kan een gunstige invloed hebben op de werking van medicatie. 

Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van voorgeschreven medicijnen.

Neem bij twijfel over dosering en bijwerkingen te allen tijde contact op met je behandelend arts, huisarts of reguliere therapeut.

Vermeld voor aanvang van een behandeling of coachingstraject ook of ik rekening moet houden met een bepaalde ziekte, recente operaties of implantaten. Dan wordt de behandeling daar zonodig op aangepast of vermeden. 

 

Wanneer er sprake is van ernstig trauma, stoornissen of als de problematiek erg complex is zal ik je doorverwijzen naar een passende deskundige op dat gebied.

 

Zie ook de Algemene Voorwaarden.