Reiki, ontspanning, bewustwording, Reiki cursus, verzachting bij pijn

nota bene

Holistische therapie en Reiki kunnen een waardevolle aanvulling vormen op behandelingen in de reguliere gezondheidszorg.

Ik wil benadrukken dat het zelfherstellende vermogen van het lichaam veelal positief beïnvloed wordt, maar genezing geen doel noch gegarandeerd is.

Bij ziekte of levensbedreigende symptomen staan passende, specialistische zorg en -behandeling voorop.

Een suggestie of goede raad tijdens een (mini-)consult kan medische zorg niet of niet volledig vervangen, raadpleeg bij hardnekkige of sterk beperkende klachten ook altijd een arts!

 

Reiki kan een gunstige invloed hebben op de werking van medicatie. 

Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van voorgeschreven medicijnen.

Neem bij twijfel over dosering en bijwerkingen te allen tijde contact op met je behandelend arts, huisarts of reguliere therapeut.

Vermeld voor aanvang van een behandeling of coachingstraject ook of ik rekening moet houden met een bepaalde ziekte, recente operaties of implantaten. Dan wordt de behandeling daar zonodig op aangepast of vermeden. 

 

Wanneer er sprake is van ernstig trauma, stoornissen of als de problematiek te complex is voor mij zal ik altijd doorverwijzen naar een deskundige.

Ook zal ik zorgvuldig afwegen of ik inderdaad de juiste persoon ben om je aansluitend op je hulpvraag te behandelen.

Mocht ik daar niet volledig van overtuigd zijn dan zal ik je doorverwijzen naar een collega met meer passende expertise.

 

Zie ook de algemene voorwaarden.